Exotická svatba

tel. 251 566 249

Dokumenty a informace

Seychely

PLÁNOVÁNÍ PRÁVNĚ PLATNÉ SVATBY:

 • 2 – 6 měsíců před termínem obřadu
 • přílet do destinace min 2 – 3 dny
 • pobyt v destinaci po svatbě 2 - 3 dny z důvodu ověření oddacího listu
 • den svatby – pouze 1 svatba denně, dny v týdnu, ne soboty a neděle
 • svědkové – buď zástupce naší agentury a zástupce hotelu, nebo svědci budoucích manželů, kteří s nimi přiletí do destinace
 • oba snoubenci musí porozumět a mluvit anglickým jazykem
 • ženy, které mají krátce po rozvodu se nesmí vdát, od rozvodu či dne smrti předchozího manžela musí uplynout min. 300 dní

CO JE POTŘEBA PŘED SVATBOU:

do překladatelského servisu je nutné dodat:

 • rodný list
 • oddací list ( zevšech předchozích svateb, jste-li rozvedeni )
 • rozsudek orozvodu ( ze všech předchozích svateb, jste-li rozvedeni )
 • úmrtní list ( v případě úmrtí předchozího partnera/ky,jste-li vdovec/vdova )
 • v případě změny jména je třeba poskytnout odpovídající dokumenty

k překladu se musí dodat notářsky ověřená kopie všech stran všech originálů

NEZBYTNÉ DOKUMENTY:

 • soudním znalcem přeložené všechny dokumenty do angličtiny
 • cestovní pasy platné min. 6 měsíců ponávratu
 • vyplněný a podepsaný formulář pro destinace Maurtius či Seychely

DOKLADY, SE KTERÝMI SNOUBENCI CESTUJÍ

 • soudním znalcem přeložené všechny dokumenty do angličtiny dle seznamu výše (ve verzi originálu od soudního znalce)
 • cestovní pas
 • vyplněný apodepsaný formulář
 • prohlášení od notáře o předmanželské smlouvě (ve verzi originálu od soudního překladatele)

 

PRŮBĚH SVATEBNÍHO OBŘADU:

Po ubytování v hotelu se Vás ujme svatební koordinátor daného hotelu, který Vám ukáže místa svatebního obřadu (altánek, tropická zahrada, pláž a palmy...).

Svatby se konají ve všední dny a obvykle mezi 14:00 – 17:00. Je povolen pouze jeden obřad denně.

Svatební obřad probíhá v souladu se seychelskými právními předpisy v anglickém jazyce.

Novomanželé se před obřadem představí zástupci civilního úřadu (oddávající) a popovídají si s ním o svém zaměstnání a stavu. Následuje krátká řeč zástupce úřadu o svatebním aktu. Dále nejprve ženich a poté nevěsta opakují po oddávajícím krátký svatební slib. Slib zakončí výměna prstýnků a polibky. Manželství je zpečetěno podpisy do úředních knih. Celý obřad trvá cca 30 minut. Poté následuje přípitek, případně krájení svatebního dortu a focení na pláži.

Originál oddacího listu vystavený při obřadu si od Vás převezme svatební koordinátor. Je nutné jej totiž nejprve ověřit apostilou a vrátí Vám ho asi 3 pracovní dny po obřadu.

Po návratu do ČR si oddací list nechte přeložit soudním znalcem do češtiny. Doporučujeme Vám si nejprve udělat notářsky ověřenou kopii oddacího listu, tato kopie se stane součástí ověřené a sešité české verze od soudního znalce, která zůstane matrice. S přeloženým dokumentem zajdete na matriku v místě Vašeho trvalého bydliště, kde sepíšete "Zápis o uzavření manželství". Vaše místní matrika vše pošle na Zvláštní matriku do Brna, která je jedinou v ČR. Zde vystaví Váš český oddací list. Ten pošlou zpět na Vaši místní matriku, kde si ho vyzvednete. Postup trvá asi 4 až 6 týdnů.Veškerý obsah a fotografie jsou duševním vlastnictvím společnosti Perfektní svatba s.r.o. Šíření obsahu je bez předchozího souhlasu nezákonné. Poptávky na svatební cesty a svatby v zahraničí adresujte na email svatba@exotickasvatba.cz nebo na telefon 775 174 101. © 2011 - 2012 Exotická svatba. Ochrana autorských práv, Mauritius, Seychelles, Fiji