Exotická svatba

tel. 251 566 249

Dokumenty a informace

Bora Bora

PLÁNOVÁNÍ PRÁVNĚ PLATNÉ SVATBY:

 • 4 – 6 měsíců dopředu
 • ve Francouzské Polynésii jsou svatby legální pouze na ostrovech Tahiti, Moorea a Bora Bora
 • svatební obřad se koná na radnici daného ostrova (pokud snoubenci chtějí obřad na pláži, lze zařídit, ale nebude legální)
 • žádný ze snoubecnů nesmí mít francouzské občanství
 • přílet do destinace min 2 – 3 dny před obřadem
 • pobyt v destinaci po svatbě 5 - 7 dny po obřadu z důvodu ověřeníoddacího listu
 • den svatby – pouze 1 svatba denně, dny v týdnu, ne soboty a neděle či svátky
 • svědkové – buď zástupce naší agentury a zástupce hotelu, nebo svědci budoucích manželů, kteří s nimi přiletí do destinace
 • oba snoubenci musí porozumět a mluvit francouzským jazykem či mít zajištěného legálního překladatele do řeči, kterou mluví a rozumí

CO JE POTŘEBA PŘED SVATBOU:

do překladatelského servisu je nutné dodat:

 • rodný list
 • oddací list ( zevšech předchozích svateb, jste-li rozvedeni )
 • rozsudek orozvodu ( ze všech předchozích svateb, jste-li rozvedeni )
 • úmrtní list ( v případě úmrtí předchozího partnera/ky,jste-li vdovec/vdova )
 • v případě změny jména je třeba poskytnout odpovídající dokumenty
 • prohlášení od notáře o předmanželské smlouvě (pokud ji snoubenci mají)

k překladu se musí dodat notářsky ověřená kopie všech stran všech originálů

NEZBYTNÉ DOKUMENTY:

 • soudním znalcem přeložené všechny dokumenty do francouzštiny, které nesmí být starší 6 měsíců do data svatby
 • cestovní pasy platné min. 6 měsíců po návratu
 • doklad dokazující, že mají snoubenci trvalé bydliště mimo Francie (faktura za elektřinu nebo telefon)
 • vyplněný a podepsaný dopis pro destinace Francouzské Polynésie (vzor na vyžádání)
 • vyplněný a podepsaný formulář pro destinace Francouzské Polynésie (vzor na vyžádání)
 • vyplněná plná jména, data narození, zaměstnání a adresy rodičů obou snoubenců
 • pokud si snoubenci berou sebou svědky, je třeba dodat kopie jejich pasů a vyplněný formulář pro svědky (vzor na vyžádání)

DOKLADY, SE KTERÝMI SNOUBENCI CESTUJÍ:

 • soudním znalcem přeložené všechny dokumenty do francouzštiny dle seznamu výše (ve verzioriginálu od soudního znalce )
 • cestovní pas
 • vyplněný apodepsaný formulář a dopis

 PRŮBĚH SVATEBNÍHO OBŘADU:

Po ubytování v hotelu se Vás ujme svatební koordinátor našeho partnera.

Svatby se konají pouze ve všední dny.

Přesný čas a datum obřadu bude uveden po zaslání všech dokumentů (tedy asi 6 týdnů před příletem)

V den obřadu budou snoubenci, příbuzní a svědci budou uvedeni na radnici v čas, který jim byl předem dán.

Radní nebo jeho zástupce oddají snoubence v přítomnosti svědků a překladatele. Obřad je veřejný a dveře zůstávají otevřené po celou dobu obřadu.

Po úvodní řeči nastane zapsání do matriční knihy a podepsání oddacího listu, poté si snoubenci řeknou ano, vymění se prstýnky.

Originál oddacího listu vystavený při obřadu si od Vás převezme svatební koordinátor. Je nutné jej totiž nejprve ověřit apostilou a vrátí Vám ho asi 5 pracovních dní po obřadu.

Po návratu do ČR si oddací list nechte přeložit soudním znalcem do češtiny. Doporučujeme Vám si nejprve udělat notářsky ověřenou kopii oddacího listu, tato kopie se stane součástí ověřené a sešité české verze od soudního znalce, která zůstane matrice. S přeloženým dokumentem zajdete na matriku v místě Vašeho trvalého bydliště, kde sepíšete "Zápis o uzavření manželství". Vaše místní matrika vše pošle na Zvláštní matriku do Brna, která je jedinou v ČR. Zde vystaví Váš český oddací list. Ten pošlou zpět na Vaši místní matriku, kde si ho vyzvednete. Postup trvá asi 4 až 6 týdnů.

POČASÍ:

Hlavní roli v klimatických rozdílech hraje reliéf a zeměpisná šířka. Obecně platí, že sopečné ostrovy (Tahiti, Moorea, Bora Bora, Huahine, Raiatea) jsou díky své nadmořské výšce a bujné vegetaci o trochu vlhčí než nízké atoly (Rangiroa, Fakarava, Manihi). Dále je pravidlem, že pobřeží na závětrné straně bývají sušší než pobřeží návětrná, obrácená směrem do širého oceánu. Ve Francouzské Polynésii se rozlišují 2 hlavní roční období, ačkoliv teplotní rozdíly mezi nimi nejsou příliš výrazné. Letní deštivé období trvá od listopadu do dubna. Teploty se většinou pohybují mezi 24 a 31°C a mají za následek nadměrné vypařování vody nad oceánem. Proto je vzduch velmi vlhký a bývá více oblačnosti. Zimní sezóna trvající od května do října bývá sušší a také chladnější s teplotami od 21 do 28°C. Déšť se zde obvykle vyskytuje v podobě teplých tropických bouřek, které skončí stejně rychle a náhle, jako začaly. V jednom místě může nepřetržitě pršet i několik desítekminut, zatímco o půl kilometru dále je úplné sucho!Veškerý obsah a fotografie jsou duševním vlastnictvím společnosti Perfektní svatba s.r.o. Šíření obsahu je bez předchozího souhlasu nezákonné. Poptávky na svatební cesty a svatby v zahraničí adresujte na email svatba@exotickasvatba.cz nebo na telefon 775 174 101. © 2011 - 2012 Exotická svatba. Ochrana autorských práv, Mauritius, Seychelles, Fiji