Exotická svatba

tel. 251 566 249

Výlety a aktivity

Kréta

Palác Knossos

Nejznámější krétskou památkou je palác Knossos, který prý býval domovem krále Mínoa a bájného Minotaura – obřího člověka s býčí hlavou. Při pohledu na složitý půdorys se stovkami pokojů a chodeb je snadné pochopit, proč mohl být palác považován za bludiště, k tomu si připočtěte fakt, že pro mínojskou civilizaci byl býk posvátným zvířetem, snadno dojdete k pochopení, jak vznikla nejznámější krétská báj.

O znovuobnovení Knossu se zasloužil archeolog sir Arthur Evans, který od roku 1900 odkrýval vykopávky a rekonstruoval části paláce. Nutno dodat, že je mu vyčítáno, že spíše než historickými fakty se nechal unášet vlastní fantazií, je dokonce otázkou zda byl Knossos původně palácem či svatyní. Ať je pravda jakákoli, návštěva Knossu stojí za to, protože i přes výhrady historiků rekonstrukce působí velmi autenticky.

Palác Faistos

Komplex Faistos byl původně celým městem, v jehož středu býval palác, jehož kořeny sahají až do pozdní doby bronzové. Leží v jižní části centrální Kréty, byl již dvakrát zničen zemětřeseními a po každém znovu obnoven, zničili ho až nájezdníci, kteří kolem roku 1400 př n.l. přinesli zkázu celé mínojské kultuře.

Ve Faistu stále probíhají práce a každou chvíli dojde k nějakému významnému objevu, jako byl například Disk z Faistu, který můžete vidět v Archeologickém muzeu v Heraklionu. Na druhou stranu neprošel rekonstrukcí jako na příklad Knossus, jde o jednu z nejvýznamnějších archeologických lokalit.

Agia Triada

Palác Agia Triada se nachází asi čtyři kilometry od Faistu. Protože se původní antický název nedochoval, byl pojmenován podle nedaleké byzantské kaple. Vykopávky ukazují, že palác tvořila dvě křídla. Unikátním architektonickým prvkem je agora, která fungovala jako shromaždiště nebo tržiště a ukazuje, že sídlo lidé obývali po celý rok. Agoru, postavenou ve stoickém stylu, na žádném jiném místě než na Krétě nenajdete. Prosperující sídlo patrně zničil výbuch sopky v druhé polovině 15. století. Po té došlo na Krétě k nástupu mykénské civilizace.

Malia

Vykopávky Mínojského paláce se nacházejí na úpatí pohoří Selena. Patří k největším na Krétě z Mínojského období. Z původního paláce z 19. stol. př.n.l se dochovaly pouze základy. Dále jsou tu k vidění pithoi – dvoumetrové nádoby používané k ukládání potravin. Ovšem největším pokladem je kernos, kámen s otvory po obvodu, a obrazci, které dosud nebyly rozluštěny. Význam a použití kernosu také nebyly odsud objasněny.

V Archeologickém muzeu v  Heraklionu si můžete prohlédnout unikátní šperky z včelích produktů, které byly na nalezištích Malii objeveny.

Jeskyně Diktaion Andron

Ani bozi to nemají jednoduché. Aby matka budoucího nejvyššího boha Dia zabránila jeho snězení otcem Kronosem, podstrčila mu do plenek zabalený kámen a dítě v tajnosti povila v jeskyni Diktaion Andron na Krétě.

To, že jeskyně Diktaion Andron sloužila jako svatyně bylo odhaleno až v  19. století, kdy tu během archeologického výzkumu byly odhaleny mínojské a mykénské obětiny. Dnes je jeskyně oblíbeným turistickým cílem – kdo by nechtěl spatřit na vlastní oči rodiště mocného Dia.

K jeskyni se z vesnice od autobusů vede sice asi jen 20ti minutová cesta náročným terénem, někteří turisté proto využívají nabídky pronájmu oslíka. Sestup je mnohem jednodušší a vede po vydlážděné cestě.

Město Chania

Nezapomenutelnou atmosféru nasáknete v křivolakých uličkách města Chania, jehož stará část je vlastně velkým muzeem – uličky lemují původní benátské domy, židovské čtvrti vévodí synagoga  Etzt Hayyimů, nacházejí se tam tři muzea -  Muzeum lidového umění v katolickém kostele,  Archeologické muzeum se nachází v gotickém chrámu Sv. Františka a Námořní muzeum.

Starobylý přístav z počátku 13. století zbudovali Benátčané. Symbolem města je maják na konci mola - La Laterna, dále tu nejdete starou zbrojnici a Janičářskou baštu. Bez povšimnutí v žádném případě nenechejte taverny a restaurace, zvláště vyhlášené jsou v přístavu. Uličky starého města lemují řemeslné dílny a obchůdky s tradičními suvenýry. Při toulkách městem jistě narazíte na  hradby ze 16. století, které jsou v současnosti restaurovány.

Propast Samaria

Skutečným přírodním skvostem je Samaria, která je nejhlubší a nejdelší propastí v Evropě.  Vede jí trasa dlouhá 13 kilometrů, na níž čekají turisty dvě vyhlídky na okolní národní park a to z výšky 1124 a 1053 metrů.

Turisté, kteří se rozhodnou výlet podstoupit, musí mít na paměti, že jde o poměrně náročný horský terén, je tedy třeba být v dobré fyzické kondici, mít kvalitní pohorky, zásobu jídla a hlavně pití.

Vstup do propasti začíná na plošině Olalos, kam naváží výpravy s průvodcem autobusy. Před cestou je možné se posilnit v tamní taverně.  Túra končí v obci Agia Roumel, převýšení trasy je 800 m.

Heraklion

Hlavním správním městem Kréty je dvěstětisícový Heraklion. On a jeho okolí jsou nejvíce navštěvovanou turistickou oblastí ostrova a je dobré, být na tuto skutečnost připraven. Kromě turistiky je okolí zasvěceno zemědělství, převážně pěstování oliv a vinné révy.

Na začátek je dobré poznamenat, že Heraklion nepatří mezi nejzajímavější města, nicméně existuje několik věcí, pro které byste ho při návštěvě Kréty neměli poctít alespoň jednodenní návštěvou. Středobodem města je náměstí Platia Venizelo, kde byla v sedmnáctém století postavena  Morosiniho kašna, dnešní symbol Heraklionu. Z něho se napojíte na hlavní nákupní třídu Dikeossinis a pěší zónu lemovanou kavárničkami, tavernami a restauracemi. Na jihu leží náměstí  Plateia Eleftheriou s Archeologický muzeem. To patří svými sbírkami k nejdůležitějším v Evropě, ve svých zdech ukrývá unikátní starověké artefakty z doby mínojské i pozdějších období.Veškerý obsah a fotografie jsou duševním vlastnictvím společnosti Perfektní svatba s.r.o. Šíření obsahu je bez předchozího souhlasu nezákonné. Poptávky na svatební cesty a svatby v zahraničí adresujte na email svatba@exotickasvatba.cz nebo na telefon 775 174 101. © 2011 - 2012 Exotická svatba. Ochrana autorských práv, Mauritius, Seychelles, Fiji